PRO CC Level 2

Gå den bästa tränarutbildningen med Dani Dios!

Den nya ProCC Level 2: Professional Coaching Course är avsedd för alla lärare som tidigare registrerat sig på CCC Level 1 och hanterar tävling och professionella spelare.

RPP-utbildningssystemet har totalrenoverats med ett nytt utbildningspatent: tetafime, som består av fyra pelare: te / teknisk, ta / taktisk, fi / fysisk och mig / mental, som har länkats, sammanflätats och sammankopplade så att varje individ kan nå sitt ideala konkurrerande tillstånd.

Nyttig information:
– Pastalunch ingår varje dag.
– Frukt ingår.
– Vatten ingår.
– Energidryck ingår.
– Ta gärna med egna mellanmål, då dagarna kan vara långa och krävande.
– Se alltid till att du har din namnskylt på dig – det underlättar kommunikationen.
– Se till att informera innan kursen vad du har för tröjstorlek.
– Video från kursen finns tillgänglig. Hör med Dani Dios om hur du kommer åt den.

Den nya ProCC Level 2 äger rum under tre dagar, genom fyra komponenter, med 5 prestationsområden och flera verktyg för att stödja en korrekt utveckling och implementering.

PRO CC Level 2

9.250kr exkl moms

Avgift:
9.250 kr exkl moms
2.500 kr inkl moms att betala i
samband med anmälan.
Resterande kursavgift betalas
mot faktura innan kursstart.

Avgiften inkluderar:
• Komplett kursmaterial
• Certifiering från Registro
Profesional de Padel samt European
• Registry of Padel Professionals
• Pastalunch varje dag
• Frukt
• Vatten
• Energidryck
• Namnskylt

EXAMENS RÄTTIGHETER:
Nationell kvalifikation:
Registro Profesional de Padel Europeisk kvalifikation:
European Registry of Padel Professionals